REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

BestVillas Oy

Y-tunnus: 3186929-4

Pappilanpuistikko 1B11, 28200 Pori

puh. +358 503 820 416

info@bestvillas.fi

 

 1. Rekisterin nimi

BestVillas Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ja varausten hoitaminen
 • maksaminen, maksujen valvonta ja maksujen perintä

Varauksen tekemisen edellytyksenä asiakkaan on luovutettava osoitetiedot, voimassaoleva puhelin ja s-postiosoite.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

Asiakastiedot: nimi, yhteystiedot (esim. puhelinnumero, osoite sekä sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten, yöpyneiden lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot

 • asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjänpalveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot.
 • varaustiedot (esim. asiakkaan aikaisemmat ja tulevat varaukset). Mikäli asiakassuhde ei uusiudu, on tietojen säilytysaika vuosi.
 • asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot.
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi. Tiedot tuhotaan sähköisistä listoista vuosittain.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään tai palvelun tilaajan kautta ja hänen palveluiden varauksista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten tai yhdistysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista rekistereistä.

 

 1. Asiakkaan tietojen luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta edelleen Suomessa sekä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
 2. Manuaalinen aineisto
  Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa ei ole.
 3. ATK:lle talletetut tiedostot
  Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoidossa. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat verkossa, jossa varaus on tehty.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

BestVillas Oy:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä kotisivulla www.bestvillas.fi

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas halu-aa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö BestVillas Oy:lle. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. BestVillas toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut BestVillas Oy:lle.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää BestVillas Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

BestVillas ei käytä asiakkaan tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.